เกร็ดเล็กๆ จากคณะทำงานประชาสัมพันธ์สหภาพฯ
สหภาพฯของพนักงานและเพื่อนสมาชิกได้เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2551 เป็นเวลา 1 อาทิตย์แล้ว ได้รับการตอบรับจากเพื่อนพนักงานทุกท่าน เป็นอย่างดี พนักงานที่ทราบข่าวสหภาพฯเกิดขึ้นแล้ว
                                                         
more...

สารพันปัญหาจากลูกจ้างและสมาชิกสหภาพ
เนื่องด้วยลูกจ้างและสมาชิกสหภาพแรงงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้สอบถามปัญหา ต่าง ๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้ ทีมงานกฎหมายสหภาพ ฯ จึงขอตอบปัญหาที่รับแจ้งไปในคราวเดียวกัน ดังนี้.-

                                                         
more...

ประมวลภาพการเปิดตัวสหภาพแรงงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมฤทธิ์ ศรีทองดี ปธ.ทบ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความยินดีและให้เกียรติกับสหภาพแรงงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสสหภาพแรงงานฯ ได้เปิดตัวที่ สำนักงานใหญ่

                                                         
more...

ประมวลภาพวันเปิดตัว สหภาพแรงงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่สำนักงานเพลินจิต มีบรรดาสหภาพแรงงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551

                                                         
more...

     
     
     
หน้าหลักประวัติสหภาพเว็บบอร์ดสมัครสมาชิกแบบฟอร์มร้องเรียนติดต่อเรา  
                ประมวลภาพ วันประชุมครั้งแรกของ สหภาพแรงงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธา      ประมวลภาพ วันประชุมครั้งแรกของ สหภาพแรงงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธา
 
 
ดีมาก
 
ดี
 
ปานกลาง
 
พอใช้
 
น้อย
 
 
 
  
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
หน้าหลัก ประวัติสหภาพ เว็บบอร์ด สมัครสมาชิก แบบฟอร์มร้องเรียน ติดต่อเรา โครงสร้างคณะกรรมการ ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ผลงานสหภาพ ความรู้เรื่องสหภาพ มุมกฏหมาย Chat Room